БРОЈ 204

• стр 6 - Тржиште
• стр 7 - Продуктна берза
• стр 8 - Примамљив изглед пецива
• стр 11 - IBA 2012 - највећа пекара на свету
• стр 13 - VII Пекарски дани у Алексинцу
• стр 18 - 17. Млинарски дан
• стр 24 - Карактеристике квалитета пшеничних сорти из региона Пелагониje у зависности
од парцеле култивације - I део
• стр 26 - VADEMEKUM 3 - Технике транспорта
• стр 29 - Испитивања са циљем смањења контаминације микотоксинима у пшеничном брашну поступком ефективне површинске обраде зрна - I део
• стр 31 - 20 година од оснивања DADEX-а
• стр 34 - Огласи