БРОЈ 206

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - Повећајте продају
• стр 11 - Пекар
• стр 1
2 - Одређивање садржаја пепела и квалитета
брашна у 19. веку
• стр 1
9 - Колено Gericke тип GB
• стр
20 - 10 потрошачких трендова: оних што мењају
правила пословања у пекарама - II део
• стр
25 - Приказ технолошког решења млина
150 t/24 h у Никшићу
• стр 30 - Огласи