БРОЈ 208

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - VIVA DOLCE креће глобално 8
• стр 11 - Могућност скраћења времена одлежавања применом вибрационих уређаја
за квашење - II део
• стр 19 - Време темперирања и брзина абсорпције воде у зрно пшенице
• стр 25 - Значај и обим уштеде енергије
при примени дубоког замрзавања поступком одложене или успорене ферментације
• стр 30 - Огласи