БРОЈ 211

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Не дозволите да штеточине „пролећу” око
уређаја за детекцију
• стр 11 - Употпуњавање савремене пекарске понуде додатком традиционалних посластичарских производа- II део
• стр 19 -Двозрна пшеница – од „теста за трудноћу“ до „пијан ко мајка“
• стр 23 -Темперирање пшенице
- замке и трикови - III део
• стр 30 - Огласи