БРОЈ 212

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Pavan grupa промовише мајсторе прехрамбене технологије
• стр 11 - Канадски проналазач нуди решење сиромашнима у Јужном Судану у виду жрвња на педале
• стр 12 - Основна храна широм света
• стр 19 - Снимање расподеле температуре у пећи за печење хлеба - I део
• стр 25 - Мерење расподеле крупноће честица у протоку
• стр 26 - „One - stop” решење за контаминирани кукуруз
• стр 30 - Oгласи