БРОЈ 219

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза

• стр 7 - Sigep 2014
• стр 11 - Реконструкција млина у Сомбору
• стр 13 - Осми пекарски дани 2013. године
• стр 23 - Оптимална технолошка оптерећења
основне опреме млина
• стр 26 - Alapala испоручила фирми Agthia Grand Mills млин за пшеницу у Абу Дабију
• стр 29 - Афера ерготоксин
• стр 34 - Огласи