БРОЈ 220

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза

• стр 7 - Производи од меке пшенице - Брашно: проблеми, узроци и решења - I део
стр. 11 - Производи на бази дурум пшенице: проблеми, разлози и решења - I део
стр. 19 - Оптимизација вођења ваљака на првим пролазиштима крупљења
стр. 25 - Највећи млин на свету
стр. 30 - Огласи