БРОЈ 224

• стр 5 - Тржиште
стр 6 - Продуктна берза
стр 7- Нове технологије у колор сепараторима
стр 8- „Alapala” и „Agthia Grand Mills” за брашно и сточну храну, Абу Даби
стр 11- Производи од меке пшенице
брашно: проблеми, узроци и решења - IV део
стр 23- Пола века примене кратког поступка
ферментације теста
стр 29- Организација и спровођење одржавања
и поправки на млинским инсталацијама - II део
стр 34- Огласи