БРОЈ 227

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Постизање ефекта ситости помоћу контролисања резистентног скроба у оброцима
• стр 11 - Имплементација зелене технологије - I део
• стр 19 - SIGEP 2105 - Пекарство је такође кључни играч у свету брзе хране
• стр 23 - Пшеница је јединствена
• стр 31 - Фокус на Француску
• стр 34 - Огласи