БРОЈ 228

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Славе долазе
• стр 12 - Meђународна манифестација IX пекарски дани
Aлексинац, октобар, 2014. године
• стр 13 Функционална храна са полифенолима - наша будућност
• стр 18 - 19. Млинарски дани
• стр 24 Могућност корекције квалитета брашна овогодишње жетве пшенице у
млиновима - I део
• стр 31 - Имплементација зелене технологије - II део
• стр 34 - Огласи