БРОЈ 229

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Фокус на Румунију
• стр 11 - Могућност корекције квалитета брашна овогодишње жетве пшенице у млиновима - II део
• стр 19 - Поступак са житом неодговарајућег
квалитета на пријему
• стр 20 - Капитени у тиму - I део
• стр 27 - Експлозије у млинским постројењима
• стр 30 - Огласи