БРОЈ 23
Садржај

• Однос постављеног и стварног биланса млевења и његов утицај на рационалност пнеуматике млина (Небојша Спасојевић)
• Треба отети забораву (Karlo Buhmiler)
• Нова технологија производње хлеба CIABATTA и BAGUETTE са дуготрајним вођењем теста
• Мање је више
• Импресије са Кипра (Ненад Вујовић)
• На узлазној спирали (Ken Mc Gregor)
• Квалитет чоколаде (Милена Гавриловић)