БРОЈ 232

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза 
• стр 7 - Фокус на Мађарску
• стр 11 - Контејнери за брашно систем FLEX
• стр 18 - Сви новитети са сајмова SIGEP, RHEX и A. B. TECH
• стр 23 - M & SILLOSI
• стр 25 - DDGS у исхрани водених животиња
• стр 29 - Повећање ефикасности помоћу
MULTI - NIR уређаја
• стр 31 - Трапезни (клинасти) каишеви и савети
за одржавање
• стр 34 - Огласи