БРОЈ 233

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза 
• стр 7 - NIR и online мерење квалитетних
карактеристика брашна
• стр 11 - Менаџмент млина - I део
• стр 23 - Крај дуготрајног времена одлежавања
пшенице - I део
• стр 29 - Разговор о пекарству
• стр 32 - Светско тржиште брашна
• стр 34 - Огласи