БРОЈ 236

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Анализа потрошње хлеба у Србији
• стр 11 - Оперативни тимови у пекарској
индустрији - II део
• стр 19 - ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА - Зашто је потребан
извештај о квалитету при куповини
брашна? - I део
• стр 25 - Поступак са примесама
млинске чистионице
• стр 28 - Припреме за louis lesaffre coupe
у пуном јеку
• стр 32 - Огласи