БРОЈ 237

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Млинска чистионица - чишћење, подешавање
и одржавање машина
• стр 11 - Технички услови за добру хигијенску праксу,
обим и вредност улагања
• стр 23 - ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА - Зашто је потребан
извештај о квалитету при куповини брашна? - II део
• стр 29 - Маркетиншки приступ у пекарству - I део
• стр 34 - Огласи