БРОЈ 238

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Српски тим први пут учествовао на
Louis Lesaffre Coupe
• стр 11 - Dadex d.o.o. први кућни сајам
• стр 12 - Фокус на Кину
• стр 23 - Алапалин нови пројекат у Бангладешу
по систему „кључ у руке“
• стр 24 - Маркетиншки приступ у пекарству - II део
• стр 29 - Функција активних компоненти у комплексном побољшивачу и њихова оптимизација
у складу са квалитетом брашна - I део
• стр 34 - Огласи