БРОЈ 239

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Етно хлеб
• стр 11 - Функција активних компоненти у комплексном побољшивачу и њихова оптимизација у складу са квалитетом брашна - II део
• стр 23 - У посети Проф. др Радомиру Ластићу
• стр 29 - Прави трошкови масених ланчаних транспортера - како „Bolt ‘n’ Go“ ланци смањују текуће трошкове
• стр 31 - Зашто је кисело - кисело тесто
• стр 34 - Огласи