БРОЈ 24
Садржај

• Показатељи квалитета рада чистилица крупице (Илвицки И.)
• Оштећења пшеничног зрна приликом транспорта елеватором који има кофице без дна (Лугарев и сарадници)
• Менел млинови и нови правци (Joshua Sosland)
• Економика пекарства (Славица Карановић)
• Други Пекарски дани (Раденко Гајић)
• Русија: од фабрика хлеба до ппрекар (Борис Гражданкин)
• Много погодније (Florence Ascoli)
• Деметра Анђела (Павков Аврамовић)