БРОЈ 240

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - Иницијатива да се употреба декларисаног сортног семена пшенице пропише као обавезан услов за добијање субвенција за производњу пшенице
• стр 11 - STM-3: „Tehnika komerc” модернизује мерила
• стр 12 - Штрудла са маком
• стр 17 - Извештај са конференције 20. Mлинарски дани
• стр 23 - Значај и имплементација бренд архитектуре у пекарству - I део
• стр 29 - Надгледање опасности у кофичастим елеваторима
• стр 32 - SIGEP 2016 циља на рекордно издање
• стр 34 - Огласи