БРОЈ 241

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Седми дани хлеба у Пироту
• стр 11 - „Tehnika komerc” капацитивни ниво-прекидач
• стр 11 - Значај и имплементација бренд архитектуре у пекарству - II део
• стр 18 - SIGEP 2016 циља на рекордно издање
• стр 23 - Житопромет Сента
• стр 24 - Багет са босиљком и белим луком
• стр 26 - Десети Пекарски дани 2015. у Алексинцу
• стр 29 - Избор правог система за надзор опасности
• стр 34 - Огласи