БРОЈ 242

стр 5 - Тржиште 
стр 6 - Продуктна берза 
стр 7 - Алтернативне енергије 
стр 11 - „Tehnika komerc” - микродозатор 
стр 11 - Звездани пут Научног института 
за прехрамбене технологије: ЕУ инвестира 
милион евра за усавршавање и преношење 
знања у српску привреду 
стр 12 - Чоко мафини 
стр 19 - Искуства у преради жита у условима
високих спољних температура 
стр 25 - Примена споредних производа прехрамбене индустрије у циљу фортификације пекарских производа 
стр 30 - Огласи