БРОЈ 245

стр 5 - Тржиште 
стр 6 - Продуктна берза
стр 7 - Изграђен и пуштен у рад нови млин
стр 8 - Наши млинари у белом свету
стр 11 - „Tehnika Komerc” Силотермометар STM - 3
стр 12 - Бакине кифлице
стр 23 - Искуства у изради полупечених
производа (хљеб) - II део
стр 25 - Ударна машина (ентолетер) Матадор
стр 29 - Утицај генотипа и локалитета на садржај тешких метала у кореновима пшенице у фази класања
стр 34 - Огласи