БРОЈ 248

стр 5 - Тржиште 
• стр 6 - Продуктна берза 
• стр 7 - Утицај генотипа и локалитета на садржај тешких метала у стаблу пшенице у фази класања
• стр 11 -„Tehnika Komerc” , бројачи векни хлеба
• стр 11 -Depart извози резервне делове у 35 држава
• стр 12 -Хамбургер лепиње
• стр 23 -Оптимални квалитет брашна - критичне тачке у процесу млевења - III део
• стр 26 -НОВИ SpeedMastertm – сензор прекидача брзине
и уређај за тестирање системa
• стр 29 -Технолошки квалитет новосадских сорти пшенице - I део
• стр 34 -Огласи