БРОЈ 253

стр 5 - Тржиште 
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Дани хлеба у Пироту
• стр 11 - „TEHNIKA KOMERC” - TKP 2
• стр 12 - Пекарски дани 2016., Aлексинац
• стр 13 - Ражани хлеб
• стр 24 - Хлеб и потрошња у Србији 2016
• стр 29 - Испитивање способности задржавања растварача или Solvent Retention Capacity (SRC) пшеничног брашна - III део
• стр 34 - Огласи