БРОЈ 254

стр 5 - Тржиште 
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Потисни цевни транспортер– TUBO
• стр 11 -„TEHNIKA KOMERC” - TKP 2
• стр 11 -Eнергетска ефикасност усисног пнеуматског транспортног система у пшеничним млиновима - гранични услови - I део
• стр 14 -Ћабата mix
• стр 23 -Уситњавање брашна - II део
• стр 25 -У посети млину „Em Hachita“ у Jерусалиму
• стр 29 -Испитивање способности задржавања растварача или Solvent Retention Capacity (SRC) пшеничног брашна - IV део
• стр 32 -Потпис Alapala у Судану
• стр 34 -Огласи