БРОЈ 258

• стр 6 - Какав хлеб једемо? - I деo
• стр 8 - Младост, знање, надметање
• стр 11 „TEHNIKA KOMERC” - силотермометар за бежично очитавање температура у подним складиштима – STM Wi-Fi
• стр 12 - Отворене или вентил вреће
• стр 14 - Рецепт: Бесквасна ћабата обогаћена витаминима
• стр 23 - Поновљивост и упоредивост реолошких мерења у одређивању квалитета пшенице - II део
• стр 29 - Дан отворених врата фирме Tim Zip у Београду
• стр 30 - DOUGH LAB - брза анализа брашна и теста - бољи избор од фаринографа! - I део
• стр 32 - Alapala вести
• стр 34 - Огласи