БРОЈ 26
Садржај

• Одређивање трвдоће пшенице по сортама - засновано на утрошку енергије за уситњавање (Veha Antal, Guimes Erne)
• Показатељи квалитета рада чистилица крупице (Илвицки И.)
• Инвентар млина поточаре из 1823. године (Атила Бордас)
• Упакована свежа тестенина (Ђ. Мондели)
• Тржиште - специјализоване продавнице - пекаре (Baltas Zsuzsa)
• Хроника о сладоледу