BROJ 264

str 6 - 22. Pekarsko-mlinarski dani - izlagači
str 11 - Pozitivna ocena čistoće endosperma međuproizvoda
mlevenja primenom chemical imaging
(hemijske analize slike) - II deo
str 13 - Zonda RS profesionalni i briljantan pržionik
str 14 - Recept: Kukuruzna pašteta
str 19 - TEMA BROJA:
Bakterije mlečne kiseline i preparati
u indirektnom postupku proizvodnje hleba
str 27 - Peć: srce pekare - kako izbeći propuste u pečenju i uštedeti
str 33 - Sajam s izuzetnom perspektivom - Dadex, Mačvanska Mitrovica
str 35 - „Dani hleba“ u Mlekarskoj školi sa domom učenika „Dr Obren Pejić“ u Pirotu
str 38 - Oglasi