БРОЈ 27
Садржај

• Припремање пшенице за млевење (Миленко Мартинов)
• Производња снек производа (Радмила Секулић, Лазар Поповић)
• У потрази за чаробном куглом (Dan Malovany)
• Електромагнетна компатибилност (Иштван Караба)
• Прастаре форме хлеба