BROJ 274

• str 5 - Bühler & Haas @ 3. sajam, Novi Sad
• str 6 - Novi generalni direktor Puratos Srbija
• str 6 - Ukusi Balkana
• str 7 - Mađari žude za kvalitetnim hlebom
• str 12 - „ITALDESIGN“ partnerstvo sa „HENRY SIMON“-om
• str 13 - ContimixTM - Presudan za visokokvalitetne krajnje proizvode.
• str 14 - Recept: Hleb sa planinskim biljem
• str 19 - TEMA BROJA:
PEKARSKI PROIZVODI U FUNKCIJI ZDRAVLJA
• str 27 - Hektolitarska masa - I deo
• str 33 - Uvod u proizvodnju keksa
• str 35 - HASBORG za korak ispred svih
• str 38 - Oglasi