BROJ 278

• str 5 - Proizvodi od finog teškog kvasnog testa
• str 11 - Akcija DOBAR PEKAR nastavlja se u toku 2019
• str 12 - Ekologija S - Filter vreće za otprašivanje vazduha
• str 13 - Bühler, Turbo kvasilica Mozl.
• str 14 - Recept: Burger zemička
• str 17 - TEMA BROJA:
ŠTA POTROŠAČI ZAMERAJU HLEBU
• str 23 - Nauka i njena primena kroz praksu
• str 26 - Obuka mlinara
• str 29-30 - Vesti
• str 34 - Oglasi