BROJ 279

• str 5 - Nemačka nacionalna pekarska akademija
• str 7 - Riminijev 40. SIGEP je okončan
ove godine sa preko 200.000 posetilaca
• str 12 - Poljo-Mont - Četvrt veka uspešnog poslovanja
• str 13 - Bühler - Izdržljiva i pouzdana pneumatska skretnica.
• str 14 - Recept: Viteški hleb
• str 17 - TEMA BROJA:
PEKTIN–PRIRODNI ADITIV
• str 23 - Specifičnosti kvaliteta pšenice roda 2018. godine u svetlu klimatskih uslova
• str 29 - Pečenje sa lecitinom
• str 31 - „Savu“ više ne moraju da peku
• str 34 - Oglasi