БРОЈ 28
Садржај

• Величина чистионице и капацитет комора за одлежавање
• Новости на америчком тржишту цереалија
• Улога активних компонената комплексних адитива у пекарској индустрији (Милимир Ковачевић)
• Шећер у кондиторској индустрији (Бојан Воспалек)
• Шта Јапанци воле да једу?