BROJ 282

• str 5-8 - Vesti
• str 11 - Primena SRC metode ispitivanja brašna
kao alat mlinara - I deo
• str 13- Bühler - Automatska vaga
• str 14 - Recept: Domaće kiflice
• str 19 - TEMA BROJA:
SORTA U BORBI ZA
KVALITETNU SIROVINU
• str 27 - Bastak - Nastup na sajmu dobra odluka
• str 28 - Priprema pšenice za mlevenje u laboratoriji - III deo
• str 33 - Palmino ulje
• str 34 - Uvođenje novog pekarskog asortimana u Banja Luci
• str 37 - Oglasi