BROJ 284

• str 5-8 -Vesti
• str 11 - Dobar put do deklarisanja proizvoda kroz akciju
„Dobar pekar“
• str 13 - Bühler - Pneumatska mlinska ustava. MPSN.
• str 14 - Recept: Domaći hleb
• str 17 - TEMA BROJA:
INTEGRALNI, CRNI, TAMNI…
• str 23 - Proizvodnja torti i deserata
• str 29 - Proizvodnja biskvitnih kolača
• str 32 - Ireksov Demo Centar u Staroj Pazovi
• str 34 - Oglasi