БРОЈ 29
Садржај

• Технички модел поступка корекције квалитета (Милан Скенџић)
• ISO 9000 - супротно становиште (John Buckley)
• Знање упечено у хлеб (Solumos Tibor)
• Прва искуства са полупеченим производима (Предраг Рачић, Сања Радосављевић, Љубинко Јовановић, Зоран Буџак)
• Раст новог бесквасног (плочастог) хлеба Edward Weiss
• Ефекат азотног ђубрива на квалитет протеина пшенице за сточну храну за преживаре (Гивенс И.)
• Пећ под земљом