БРОЈ 30
Садржај

• Вредновање избрашњавања поређењем са кривом пепела (Hasso Klabunde)
• Прича о кукурузу
• Трећи млинарски дани у Сомбору (Радмила Секулић)
• Производни параметри у пекарству (Радмила Секулић, Лазар Поповић)
• Сеоска пекара здраве хране (James Kraus)
• Одговор на питање (Patrik Lipps)
• Етикета и њена данашња примена (Новица Вучетин)