БРОЈ 31
Садржај

• Вредновање избрашњавања поређењем са кривом пепела (Hasso Klabunde)
• Искуства са увођењем ISO 9000 (Хелена Бајић)
• Велике пекаре са дашком заната (Helmut Martel)
• Мед и поподневни чај (Сели Мејсен)
• II међународна пољопривредна изложба - ИНДАГРА (Весна Боца)
• Технологија производње америчког кекса (John Van Laar)
• Лицем у лице са светом хране (Фриђеш Рак)