БРОЈ 32
Садржај

• Вредновање избрашњавања поређењем са кривом пепела (Hasso Klabunde)
• Улога угљенохидратних компоненти у пекарским производима (Karel Kalp, Klaus Lorenz, Marta Sone)
• Тржишне стратегије занатског пекарства (Ulrich Dering)
• Како то људи раде у Америци