БРОЈ 33
Садржај

• Одржавање пресвлака у ситима (Gavin Owens)
• Ензими микроорганизама, добијање изоловање и припрема (Јован Вучетић, Весна Драгутиновић, Мирослав Врвић)
• Улога угљенохидратних компоненти у пекарским производима (Karel Kalp, Klaus Lorenz, Marta Sone)
• Мешани хлеб, свежина као предност (Martina Schender)
• „Ушушкани“ хлеб
• Британски укус за чоколаду (Sara Neil)