БРОЈ 37
Садржај

• Законска регулатива и корекција квалитета типских брашна (Радмила Секулић)
• Двестопедесетогодишњица рођења Јожефа Киша (Атила Бордаш)
• Развој технике складиштења у пекарству
• Техничке карактеристике машина за обраду теста последње генерације (Martino Finozzi)
• Савремени кондиторски састојци (E. Shinsato)
• Да ли је то тамна честица или није?
• Гумиарабика или багремова гума (Ch Joybert)