БРОЈ 38
Садржај

• Сортирање по боји у млиновима за меку и дурум пшеницу (David Sugden)
• Још једном о главници (Радмила Секулић)
• Маркетинг у пекарству (Јасна Младеновић)
• Како се у Танзанији долази до шоље кафе
• Тестенина на лекарски рецепт
• Прва група југословенских стручњака за квалитет са цертификатом европске организације за квалитет (Мирјана Рак)
• Приватно пекарство - место и улога (Ђорђе Илић)