БРОЈ 43
Садржај

• Производња и прерада жита у садашњим економским условима у Републици Србији (Златица Марковић)
• Грешке приликом складиштења жита и како их избећи (Gerhard Humpisch)
• Испитивање промена квалитета брашна и хлеба с додатком брашна од тостоване пшенице (Олга Јеринкић)
• Печење пецива у продавници - све већа понуда
• Примена додатака у кондиторској индустрији кондиторских производа
• Фоодапест 98 (Хелга Шнајдер, Ана Деак Чанади)