БРОЈ 44
Садржај

• Очување технолошког квалитета зрна током дораде и складиштења (Радмила Секулић)
• Кукуруз и његова улога у аграрној политици САД (Dietmar Achilles)
• Врачев хлеб
• Балансирање пнеуматског транспорта (Keith Adams)
• Како се поступа са киселим тестом
• Систем квалитета у ДД Житокомбинату Бачка Топола (Мирјана Рак)
• Технички профил: системи обраде без контаминације