БРОЈ 5
• Водич у коришћењу ферментационих и расхладних комора (Stewart Hilton)
• Општа категоризација фаза у технолошком поступку млевења пшенице (Радмила Секулић, Милан Скенџић)
• Реконструкција млинова и микроконролерско вођење процеса (Јован Милошевић)
• Критички осврт на високотемпературне режиме сушења тестенине (Милимир Ковачевић)
• Додаци у кондиторској индустрији на бази скроба (Neil Memelstein)
• Понуда дијабетских производа незаустављиво расте
• Заштита од пожара (Небојша Шиљак)