БРОЈ 50
Садржај

• Корелација између одабраних показатеља квалитета у генерацијама формирања линија пшенице (Веселинка Ђурић)
• Развој пора средине хлеба током печења (D. Anne Hauman, Hoseney R.C., Faubion J.M.)
• Чоколаду може да замени само чоколада
• Увод у проучавање старих воденица (Ранко Финдрик)
• Самлев