БРОЈ 51
Садржај

• Newtronic (Reto Kraft)
• Нове димензије у технологији екструдирања с две пужне завојнице (Karl Heinz Berdais, Konrad Munz)
• Губици у маси током производње (Лазар Поповић, Анђела Павков Аврамовић)
• Увод у проучавање старих воденица (Ранко Финдрик)