БРОЈ 52
Садржај

• Нова Бухлер-ова технологија млинарства у Руској Федерацији
• Све зависи од шока
• Од чега се састоје расхладна постројења?
• Шок замрзавање само директно из вреле пећи!
• Увод у проучавање старих воденица (Ранко Финдрик)