БРОЈ 55
Садржај

• Шта је ново у млинској машиноградњи?
• Да се разумемо (Небојша Спасојевић)
• Промена квалитета протеина током израде хлеба (Радомир Ластић)
• Шта чини храну функционалном? (Marcel Roberfroid)
• Специјални извештај из часописа Cereal Foods (World S. Kohn)
• Основна математика за какао (Mari Cornell)
• Млинови у Новом Саду? (Раденко Гајић)